Alle Stöpkes

‘t Stöpke

‘t Stöpke is het clubblad van de vereniging. Wat begon als programma boekje voor de activiteiten van het 50 jarig jubileum in 1982 is inmiddels uitgegroeid als een professioneel ogend jaarbulletin.

In 1984 was er de eerste officiële uitgave van een verenigingsboekje onder de naam “Verenigingsnieuws”

In 1986 kreeg “Verenigingsnieuws” een nieuw ontworpen omslag zowel aan de voor- en achterkant..

In 1988 wordt de huidige naam voor ons clubboekje 't Stöpke voor het eerst gebruikt. De naam is Elsloo’s sportvissersdialect voor dobbertje. De naam werd bedacht door wijlen clublid Chris Vranken.

De redactie van " 't Stöpke" is nog steeds op zoek naar kopij voor een volgende editie; kopij afkomstig van de leden zelf. Zaken betreffende de hengelsport in de ruimste zin van het woord, zaken die Uzelf interessant vindt en die mogelijk ook interessant zijn voor anderen. Dit kan van alles zijn. De redactie denkt hierbij aan:

U kunt uw bijdrage, liefst digitaal, kwijt bij: Nick Husson Kinskystraat 26 6171 LZ Stein Tel: 06-57130056 Schrijf er altijd bij waar U het gelezen of gezien heeft en vergeet ook Uw naam en telefoonnummer niet (het mag uiteraard ook anoniem).

         Klik op in het jaartal onder het Stöpke dat U wilt lezen, dit opent dan in in een nieuw venster.

Om dit te lezen heeft U Adobe Reader nodig. Als U deze nog niet heeft kunt U deze hier gratis downloaden

2000

1999

1986

1982

1984

1985

1987

1988

1992

1991

1990

1989

1998

1997

1996

1995

1994

1993

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2007

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2015

2016

2017

2018