GSM: 06-57 13 00 56

SECRETARIS@HSV-JULIANA.NL

HSV JULIANA - ELSLOO
SECRETARIAAT
KINSKYSTRAAT 26

6171 LZ STEIN (LB)

Contact Us

BESTUUR VAN DE VERENIGING


Voorzitter / Leider vijverwerkgroep / Wedstrijdleider: Guus Schols

Veldekelaan 58   6191 CZ Beek

06-53945894

  xxxxxx


Secretaris / Webmaster / Redactie

‘t Stöpke: Nick Husson

Kinskystraat 26

6171 LZ Stein

06-57130056

webmaster@hsv-juliana.nl

  xxxxxx


Penningmeester: Eric Loijen

Lijsterhof 24     6181 KC  Elsloo

06-50558641

  xxxxxx


Bestuurslid / Wedstrijdleider / Beheerder urenregistratie in Volontario: Thei D'Elfant

Jurgenstraat 77    6181 HD Elsloo

06-36548941

  xxxxxx


Bestuurslid / Wedstrijdleider /

Waterbemonsteraar: Marco Beckers

Heisteeg 7   6171 NH Stein

06-46617024

  xxxxxxDe HSV Juliana-Elsloo is opgericht 27 september 1932.

De naam van de vereniging is te danken aan het feit dat in die tijd het Juliana-kanaal werd gegraven. De oprichters van het eerste uur waren Sjef Bovens, Coen Smeets en Harie Beckers. Het doel voor het oprichten was het verkrijgen voor visrechten op de Maas en het toekomstige Julianakanaal.

De Maas in deze contreien was verpacht aan de Belgische instantie Pêche et Loisir uit het Luikse en enkele beroepsvissers. Visvergunningen kon men kopen bij de Belgen. Het Julianakanaal werd in parten opgedeeld en de HSV Juliana-Elsloo huurde toen een stuk Julianakanaal vanaf Brug Elsloo tot aan een dam welke in het Julianakanaal lag tussen Elsloo en Geulle. Als eigenaar van het visrecht mocht de vereniging een aantal visvergunningen verkopen. Later is het visrecht op het Julianakanaal van de vereniging overgedragen aan de Combinatie Juliana. (nu Sportvisserij Limburg)

De vereniging kreeg ook visrechten op de Kasteelvijver te Elsloo in 1965. Tot op heden is deze vijver onder de hoede van de HSV Juliana. In 1937 is een verenigingsvlag gemaakt ook in dat jaar werden er petten aan-geschaft met het opschrift HCJ (Hengel Club Juliana). Ter gelegenheid van het in gebruik nemen van de vlag en petten werd een groepsfoto gemaakt. Vlag en petten werden gedragen in de optochten welke vooraf gingen aan wedstrijden (concoursen) In deze optochten werden ook prijzen in de vorm van bekers gegeven voor bijvoorbeeld mooiste houding tijdens het defilé. Vanaf 1934 werd aan wedstrijden deelgenomen in de omgeving maar ook ver daar buiten zoals Maastricht (HSV de Goede Vangst), Luik, Roermond, Tegelen enz. Het vervoer geschiede op een open vrachtwagen. De wedstrijden duurden meestal 1 uur en werd op aantal gevist.

Als aas werden maden en deeg gebruikt, als voer zwarte bosgrond.

De hengellengte varieerde tussen twee en vier meter.

Nylon snoer bestond nog niet, als bovenlijn werd dun touw gebruikt en als onder-lijn silk 001. (te vergelijken met nu 18 honderdste nylon)

Een product dat in Nederland niet verkrijgbaar was. Dit werd via Belgische sportvissers verkregen uit Frankrijk. De vissers uit Elsloo werden gevreesd door alle deelnemers omdat ze vrijwel overal met de hoofdprijzen gingen slepen. Iemand had ontdekt dat je deeg rood kon kleuren en hier was de vis verzot op. Naderhand werd rode deeg verboden!

Ingeschreven bij K.v.K.

onder nr. 40187863


Lid van de federatie:

Sportvisserij Limburg

Aangesloten bij:

Sportvisserij Nederland

onder nr: 854-19-01


Clublokaal:

Café "De Dikke Stein"

Giel en Marion Driessen

Website De Dikke Stein

Julianastraat 3

6181 GN Elsloo

046-4373460


Melding visstroperij en illegaal vissen

Ook deze zomer worden er weer visstropers en illegale vissers gezien aan de kasteelvijver.

Als u bovenstaand constateert, wilt u dit dan doorgeven op een van onderstaande nummers: Vuilwaterwacht 0800-0341 (gratis) Politie  0900-8844

Of bij een van de bestuursleden van de vereniging, deze bestuursleden beschikken over telefoonnummers van agenten met bijzondere opsporings bevoegdheid. Help mee om het deze kwaadwillende personen moeilijker te maken bij het uitoefenen van hun malafide praktijken.