Reglementen vijververgunning

Reglement  Jaar-visvergunning Kasteelvijver   Elsloo

1. De houder van de vergunning wordt geacht dit reglement te kennen en strikt na te leven, bij overtreding kan deze vergunning worden ingetrokken. Indien men één van de bepalingen in deze lijst overtreedt, wordt men geacht zonder toestemming te vissen (art. 21 Visserijwet). Daar waar dit reglement niet in voorziet, is de visserijwet van kracht.

2. Deze vergunning op zich, geeft geen enkel recht; deze jaarvergunning dient gedekt te zijn door een geldige VISpas van de vereniging. De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van de vereniging.

3. Vissen is alleen toegestaan van zonsopgang tot zonsondergang; nachtvissen is dus verboden.

4. Er mag slechts gevist worden aan de oostzijde (parkzijde) vanaf de ingang tot en met de invalidensteiger; en aan de gehele westzijde (kanaalzijde) tot aan het paaigebied.

5. Het meenemen van vervoermiddelen tot bij de visplaats is, m.u.v. vervoermiddelen voor mindervaliden verboden.

6. Het betreden van aanpalende weilanden is verboden. Er mag geen rommel of papier achtergelaten worden, noch mogen vernielingen en beschadigingen aan beschoeiing, beplanting of afrastering worden aangebracht. Het is verboden de natuur te verstoren en hinder voor anderen te veroorzaken.

7. Het gebruik van aas en lokvoer welke verontreiniging van het viswater ten gevolge heeft is verboden, vermijdt bovendien overmatig voeren.

8. Landingsnet verplicht en gebruik van een leefnet is verboden, gevangen vis dient onmiddellijk en onbeschadigd in de Kasteelvijver te worden teruggezet.

9. Het vissen met levende aasvis is verboden, evenals alle soorten kunstaas groter dan 1 cm.

10. Het gebruik van een meertandige haak is verboden.

11. Eenieder die vist op de Kasteelvijver, doet dit op eigen risico; het bestuur kan nooit  aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of voor schade of vermissing van goederen. De sportvisser is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen.

12. Iedereen is verplicht de vergunning te tonen aan diegenen, die met de controle zijn  belast.

13. Eventuele veranderingen in dit reglement kunnen tussentijds door het bestuur gedaan worden.

Reglement  Dag -visvergunning  Kasteelvijver  Elsloo

(1 hengel)

1. De houder van de vergunning wordt geacht dit reglement te kennen en strikt na te leven, bij overtreding kan deze vergunning worden ingetrokken. Indien men één van de bepalingen in deze lijst overtreedt, wordt men geacht zonder toestemming te vissen (art. 21 Visserijwet). daar waar dit reglement niet in voorziet, is de visserijwet van kracht.

2. Vissen is alleen toegestaan van zonsopgang tot zonsondergang; nachtvissen is dus verboden.

3. Er mag slechts gevist worden aan de oostzijde (parkzijde) vanaf de ingang tot en met  de invalidensteiger; en aan de gehele westzijde (kanaalzijde) tot aan het paaigebied.

4. Het meenemen van vervoermiddelen tot bij de visplaats is, m.u.v. vervoermiddelen voor mindervaliden verboden.

5. Het betreden van aanpalende weilanden is verboden. Er mag geen rommel of papier achtergelaten worden, noch mogen vernielingen en beschadigingen aan beschoeiing, beplanting of afrastering worden aangebracht. Het is verboden de natuur te verstoren en hinder voor anderen te veroorzaken.

6. Het gebruik van aas en lokvoer welke verontreiniging van het viswater ten gevolge heeft is verboden, vermijdt bovendien overmatig voeren.

7. Landingsnet verplicht en gebruik van een leefnet is verboden, gevangen vis dient onmiddellijk en onbeschadigd in de Kasteelvijver te worden teruggezet.

8. Het vissen met levende aasvis is verboden, evenals alle soorten kunstaas groter dan 1 cm.

9. Het gebruik van een meertandige haak is verboden.

10. Eenieder die vist op de Kasteelvijver, doet dit op eigen risico; het bestuur kan nooit  aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of voor schade of vermissing van goederen. De sportvisser is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen.

11. Iedereen is verplicht de vergunning te tonen aan diegenen, die met de controle zijn  belast.

12. Eventuele veranderingen in dit reglement kunnen tussentijds door het bestuur gedaan worden.