Vergunningen

Er bestaat de mogelijkheid om uw visdocumenten per bank of giro te bestellen

Enkel voor de maanden januari en februari.

De bedragen zijn hiernaast vermeld.

U dient het bedrag te verhogen met

€ 2,50 onder vermelding van Uw N.A.W. geboortedatum en Uw keuze

(A, B of C), naar bankrekeningnummer IBAN: NL31RABO01049.68.338 t.n.v. H.S.V. Juliana – Elsloo.

BIC code RABONL2U

Dagvergunningen Reglementen vijververgunning Vergunningen Algemeen

Op Zondag 16 december 2018 en op Zondag 13 januari 2019

stelt het bestuur U in de gelegenheid om Uw vergunningen te komen afhalen, telkens van 10 tot 12 uur ,

bij café De Dikke Stein.  Julianastraat 3 te Elsloo


Klik hier om de uitnodiging te lezen.


Voor de jeugdvissers hebben we alleen op bovenstaande zondagen een speciale actie, VISpas plus jaarvergunning Kasteelvijver Elsloo voor € 5,-


Klik hier om het invulblad te downloaden.

Deze kunt u vooraf invullen en meenemen naar de vergunninguitgifte.


Opm. Exploitatie mij L’Ortye Stein bv. verstrekt sinds 2018 géén looprechten meer voor de haven van Stein.

Vergunning uitgifte 2019 door bestuur en secretariaat