Wedstrijd reglementen

KONINGSBEKER: (UITLEG)

De koningsbeker is een regelmatigheids criterium over twee competities: de vijverwedstrijden op aantal én de kanaalwedstrijden.


§ Per wedstrijd zijn maximaal 10 punten te verdienen. De winnaar krijgt 10 punten, de tweede plaats krijgt 9 punten enz. Diegene die de meeste punten heeft vergaard wordt winnaar van de koningsbeker.


§ De 3 beste resultaten van de vijver op aantal competitie én de 3 beste resultaten van de kanaalcompetitie tellen mee voor het puntenklassement.


§ Bij een gelijk aantal punten wordt diegene koning, die totaal de meeste klassement punten heeft behaald. Is de stand dan nog gelijk, dan wordt diegene koning die de hoogste resultaten heeft behaald in de betreffende competities.


§ Per competitie wordt het slechtste resultaat in mindering gebracht.

Een niet geviste wedstrijd telt voor nul punten.


§ Bij deelname aan slechts één competitie, wordt alleen voor deze het slechtste resultaat in mindering gebracht.

§ Als een competitie vervalt, dan vervalt ook het koningsklassement voor dat jaar.

WEDSTRIJDEN: (UITLEG)
Voor àlle wedstrijden geldt een minimum aantal deelnemers van 5.
Dus bij inschrijving van 4 of minder deelnemers, vervalt voor dat jaar de bovengenoemde competitie of wedstrijd.
Voor ALLE vijverwedstrijden geldt minimaal 4 weken van te voren inschrijven.

§ Binnen het wedstrijd vijverparcours zijn vier vaste weegpunten aanwezig.
Zware karpers dienen direct na de vangst worden gewogen en na weging en registratie van het gewicht direct weer worden terug gezet.
De collega wedstrijdvisser die het dichtste bij het weegpunt zit, assisteert de hengelaar met zijn vangst bij de weging en registreert deze, aanbevolen wordt een foto te maken van het afgelezen gewicht.

§ Er zijn vaste plaatsnummers, bij de competitie wedstrijden zal bij afmelding of verhindering van een deelnemer, voor de plaatsnummering toch worden meegeloot.
Dit heeft tot gevolg dat er daardoor open plaatsen vallen in het wedstrijdparcours.

§ Er wordt tweemaal geloot, een keer voor de loting volgorde, de tweede loting voor de startplaats.

§ Maximum aantal deelnemers aan wedstrijden op Kasteelvijver:
Karper koppel nachtwedstrijd  maximaal 12 koppels.
Karpersingle wedstrijden         maximaal 12 personen.
Koppel op gewicht wedstrijd    maximaal 10 koppels.
Vijver op gewicht wedstrijd      maximaal 20 personen.
Vijver op aantal wedstrijden     maximaal 20 personen.
Bij de kanaalcompetitie geldt geen inschrijf limiet.

§ Wanneer een gehaakte vis het vak uit zwemt, mag de vis daar zo snel als mogelijk gedrild worden, maar de vis moet in het eigen vak geland worden en de visser moet in zijn eigen vak blijven staan.

§ Leeftijdgrens tussen junior- en senior deelnemer aan de kanaal- en vijver op aantal competities én de vijverwedstrijd op gewicht is 14 jaar. Is een deelnemer op 1 januari van dat jaar 14 jaar of ouder, dan is deze senior.                Bij de karperwedstrijden is er geen leeftijdscategorie.

§ Vroegtijdig verlaten wedstrijdparcours: Als een deelnemer de wedstrijd vroegtijdig verlaat, wordt de deelnemer uitgesloten van deelname.
Met vroegtijdig stoppen wordt bedoelt: als men stopt voor het eerste weegmoment, dan telt de gevangen vis niet mee en moet deze worden teruggezet. Is er een weeg moment geweest en men stopt tussen het eerste en tweede weegmoment, dan telt alleen de score van het eerste weegmoment.

§ Om voor een prijs in aanmerking (en eventuele beker) te komen dient men per competitie minimaal aan 3 van de 4 wedstrijden te hebben deelgenomen. Er is geen restitutie van het inschrijfgeld.
(uitzonderingen daargelaten bijv. oproep van werk)
KARPER KOPPEL NACHT WEDSTRIJD:
Inschrijven voor deze wedstrijd tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdleiders,
Thei D'Elfant, Tel: 046 - 433 9801  / 06 36 54 89 41 of
Marco Beckers, Tel: 06-46 61 70 24
Inschrijfgeld per koppel  €  15,00.

WEDSTRIJDREGLEMENT:

Alleen karper wordt gewaardeerd.

Maximaal 12 koppels, Elk koppel krijgt een vak van ca. 20 meter.

Er mag niet buiten het aangewezen vak worden gevist.

Alle soorten hengels met of zonder molen of reel zijn toegestaan, max. 4 hengels.

Lange (minimaal 3 meter) nylon leefnetten verplicht. Gebruik van bewaarzak verboden.

Na 4 uur vissen wordt er een pauze gehouden van een half uur, de vangst wordt dan verplicht gewogen en vrij gelaten.

Aas en voer vrij, MAX. 1 kg voer per 4 uur vermijdt overmatig voeren.

Bij het verlaten van de visplaats, hengel en lijn uit het water.

Het gebruik van een voerschep en het maken van voersporen is niet toegestaan

Het gebruik van een voerboot is niet toegestaan.
Prijzenschema 1 op 3.
LOTING:  1 ½ uur voor aanvang van de wedstrijd, op het vijverparcours.
KARPER SINGLE WEDSTRIJDEN:
Inschrijven voor deze wedstrijd tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdleiders,
Thei D'Elfant, Tel: 046 - 433 9801  /  06 36 54 89 41 of
Marco Beckers, Tel: 06-46 61 70 24
Inschrijfgeld voor senioren en junioren €  25,00 voor 4 wedstrijden.

WEDSTRIJDREGLEMENT:

Alleen karper wordt gewaardeerd.

Lange (minimaal 3 meter) nylon leefnetten verplicht. Gebruik van bewaarzak verboden.

Alle soorten hengels met of zonder molen of reel zijn toegestaan, max. 2 hengels.

Na 3 uur vissen wordt er een pauze gehouden van een half uur, de vangst wordt dan verplicht gewogen en vrij gelaten.

Aas en voer vrij, MAX. 1 kg voer per 3 uur vermijdt overmatig voeren.

Elke deelnemer krijgt een vak van ca. 20 meter. (afhankelijk van het aantal deelnemers).

Er mag niet buiten het aangewezen vak worden gevist.

Bij het verlaten van de visplaats, hengel en lijn uit het water.

Het gebruik van een voerschep en het maken van voersporen is niet toegestaan.

Het gebruik van een voerboot is niet toegestaan.

Er wordt geloot in 2 groepen. Groep A loot de eerste keer de laagste nummers, de volgende wedstrijd loot groep B voor de laagste nummers, enz.
PRIJZEN: Iedereen prijs, men dient wel aan minimaal 3 wedstrijden deel te nemen.
LOTING:  1 uur voor aanvang van de wedstrijd, op het vijverparcours.
KANAAL WEDSTRIJDEN:
Inschrijven voor deze wedstrijden tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de competitie bij wedstrijdleider Guus Schols Tel: 06 53 94 58 94
Inschrijfgeld voor senioren  €  25,00 voor 4 wedstrijden.
Inschrijfgeld voor junioren   €   5,00  voor 4 wedstrijden.

WEDSTRIJDREGLEMENT:

Er wordt gevist op gewicht.

Alle vis, uitgezonderd aal, wordt gewaardeerd.  

Aas en voer vrij, maar maximaal 500 gram vers de vase.

Het gebruik van gekleurde maden is niet toegestaan.  

Maximale hengellengte 11 meter.  

Voeren naar eigen inzicht.
PRIJZEN: Iedereen prijs, men dient wel aan minimaal 3 wedstrijden deel te nemen.
LOTING:  1 ½  uur voor aanvang van de wedstrijd, op het kanaalparcours.
VIJVER OP AANTAL WEDSTRIJDEN:
Inschrijven voor deze wedstrijd tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdleiders,
Thei D’Elfant, Tel: 046 - 433 9801  /  06 36 54 89 41 of
Marco Beckers, Tel: 06-46 61 70 24
Inschrijfgeld voor senioren  €  25,00 voor 4 wedstrijden.
Inschrijfgeld voor junioren € 5,00 voor 4 wedstrijden.

WEDSTRIJDREGLEMENT:

Er wordt gevist op aantal. Alle vis, uitgezonderd aal, wordt gewaardeerd.

Aas en voer vrij. Het gebruik van gekleurde maden is niet toegestaan.

Deelname uitsluitend met vaste hengel, hengel met reel of molen is niet toegestaan.

Hengellengte maximaal 11 meter.

Lange nylon leefnetten verplicht.

Vermijd overmatig voeren !

Het gebruik van een voerboot is niet toegestaan.
PRIJZEN: Iedereen prijs, men dient wel aan minimaal 3 wedstrijden deel te nemen.
LOTING:  1 uur voor aanvang van de wedstrijd, op het vijverparcours.
VIJVER WEDSTRIJD OP GEWICHT:
Inschrijven voor deze wedstrijd tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdleiders,
Thei D’Elfant, Tel: 046 - 433 9801  /  06 36 54 89 41 of
Marco Beckers, Tel: 06-46 61 70 24
Inschrijfgeld voor senioren  €  7,50.
Inschrijfgeld voor junioren   €  3,00

WEDSTRIJDREGLEMENT:

Er wordt gevist op gewicht. Alle vis, uitgezonderd aal, wordt gewaardeerd.

Er mag maar met één hengel worden gevist.

Alle soorten hengels met of zonder molen of reel zijn toegestaan.

Het gebruik van gekleurde maden is verboden.

Maximaal mag 3 liter kant en klaar lokvoer gebruikt worden.

Lange (minimaal 3 meter) nylon leefnetten verplicht. Gebruik van bewaarzak verboden.

Het gebruik van een voerschep en het maken van voersporen is niet toegestaan.

Het gebruik van een voerboot is niet toegestaan.
Prijzenschema 1 op 3.
LOTING:  1 uur voor aanvang van de wedstrijd, op het vijverparcours.
KOPPEL OP GEWICHT WEDSTRIJD
Inschrijven voor deze wedstrijd tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdleiders,
Thei D’Elfant, Tel: 046 - 433 9801  /  06 36 54 89 41 of
Marco Beckers, Tel: 06-46 61 70 24
Inschrijfgeld € 15,- per koppel

WEDSTRIJDREGLEMENT:

Elk koppel mag op maximaal 1 meter van elkaar te zitten.

Er wordt gevist op gewicht. Alle vis, uitgezonderd aal, wordt gewaardeerd.

Alleen vaste hengel toegestaan, 1 hengel per deelnemer,

Hengellengte max. 11 meter.

Het gebruik van gekleurde maden is verboden.

Maximaal mag 3 liter kant-en-klaar lokvoer gebruikt worden.

Lange (minimaal 3 meter) nylon leefnetten verplicht. Het gebruik van bewaarzak is verboden.

Gebruik van een voerschep en het maken van voersporen is niet toegestaan.

Het gebruik van een voerboot is niet toegestaan.
Prijzenschema 1 op 3.
LOTING:  1 uur voor aanvang van de wedstrijd, op het vijverparcours.
Wedstrijd parcoursen op Kasteelvijver voor seizoen 2018
Download parcoursen in PDF
2018 Parcoursen voor alle vijverwedstrijden 4 p.pdf